BENU Charta

Gemeinsam Wäerter

BENU Wäerter

Sämtlech BENU Partner, ob lokal oder extern, deelen déi selwecht Wäerter

SOZIAL VERANTWORTUNG

Partnerschaften. Kohäsioun. Integratioun. Inklusioun. Gläichberechtegung. Partizipatioun.

EKOLOGESCH EXZELLENZ

Kontinuéierlech siche no Verbesserung. Sozial-ekologesch Economie Circulaire. Zero Waste. UpCycling. ReCycling. Ekologesch. Deelen.

LOKAL PRODUKTIOUN

Saisonal. Lokal a regional. Reduktioun vun den Distanzen.

TRANSPARENZ

Iwwert alles, wat mer maachen, informéieren. Erklären an opklären.